Blog

Kron Construction, pjesë e Pajtoni Group në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqipëtar zhvilluan në ambientet e Pajtoni Center një seancë vullnetare të dhurimit të gjakut në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të dhurimit të gjakut. Të shumë ishin personat që ju bashkuan kësaj nisme duke siguruar disa depozita gjaku në ndihmë të fëmijëve dhe të rriturve talasemik.

Kron Construction, pjesë e Pajtoni Group në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqipëtar zhvilluan në ambientet e Pajtoni Center një seancë vullnetare të dhurimit të gjakut në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të dhurimit të gjakut. Të shumë ishin personat që ju bashkuan kësaj nisme duke siguruar disa depozita gjaku në ndihmë të fëmijëve dhe të rriturve talasemik.

Të gjithë bashkë mund të realizojmë projekte të mëdha mjafton dëshira për të kontribouar në gjëra të vogla.

#kronconstruction #pajtonigroup #blooddonate #albania