Dërgo mesazhin

Për më shumë informacion na kontaktoni :

Adresa : Autostrada Tirane-Durres km1, Pajtoni Business Center

Telefon : (+355)44500992 / (+355)44500993

Email : info@pajtoni.al

Pajtoni Business Center :

Telefon : (+355) 68 2086664

Email : business@pajtoni.al

Pajtoni shpk :

Telefon : (+355) 68 8062953

Email : construction@pajtoni.al

Dep. i Financës:

Telefon : (+355) 68 9033673

Email : finance@pajtoni.al

Dep. i Marketingut:

Telefon : (+355) 67 2045628

Email : marketing@pajtoni.al